“Ата Журт Кыргызстан” № 21 “Ата Журт Кыргызстан” партиясынын гимни

Гимн
” Ата-журт Кыргызстан”
Уран.
Ата журт Кыргызстан
Туу көтөр, алгала!
Жериңе элиңе
Калкан бол калкала!
Өлкөңө өмүр бер
Элден ал ак бата!
Ата-журт Кыргызстан
Ааламга койнуң ач
Өнүккөн өлкөлөр
Өсүшкөн жолду бас
Өзөгүң унутпай
Өлкө бол жаңылбас
///1.
Эр Манастын осуяты теңдүүлүк,
Көп улуттун башын кошуу элдүүлүк.
Кызмат өтө калкка жанды карч уруп,
Инсан болгун мекен сүйүп, жер сүйүп.
Иш кылалы илек куштай бирге учуп,
Ишенимдүү турат бизди эл күтүп…
П-В.
Ата-журт Кыргызстан
Ала тоом мекеним
Сага кызмат этемин
Мертинбесин эч жериң
Мен садага кетемин.
///
Ата журт Кыргызстан
Туу көтөр, алгала!
Жериңе элиңе
Калкан бол калкала!
Өлкөңө өмүр бер
Элден ал ак бата!
Ата-журт Кыргызстан
Ааламга койнуң ач
Өнүккөн өлкөлөр
Өсүшкөн жолду бас
Өзөгүң унутпай
Өлкө бол жаңылбас.
///2.
Ордолуу журт, оңолсун деп акыбал…
Биригишсин жүрөгү өрт жакшылар
Жергебизге оомат, дөөлөт, бак келсин
Жер бетинде журт бололу баркы бар
Карууңардан камчың түшпөй эл үчүн,
Кыйын күндө кырк чоро бол асылдар!
Уран.
Ата журт Кыргызстан
Туу көтөр, алгала!
Жериңе, элиңе
Калкан бол калкала!
Өлкөңө өмүр бер,
Элден ал ак бата!
Ата-журт Кыргызстан
Ааламга койнуң ач
Өнүккөн өлкөлөр
Өсүшкөн жолду бас
Өзөгүң унутпай
Өлкө бол жаңылбас.
/Соңу./
С.О. Максат Кулуев
Ат. Жеңиш Ысманов

Популярные новости